AddBrain skapar

strategin som ger störst effekt för din fastighets långsiktiga värde och avkastning

Teknisk status

Håll dina fastigheter uppdaterade

Driftstatus

Sätt basnivåer och sikta högre

KRAVSTÄLLNING

Öka prestandan och få nöjda hyresgäster

DINA AMBITIONER

Vi jobbar utifrån dina målsättningar

Teknisk status

Håll dina fastigheter uppdaterade

Driftstatus

Sätt basnivåer och sikta högre

KRAVSTÄLLNING

Öka prestandan och få nöjda hyresgäster

DINA AMBITIONER

Vi jobbar utifrån dina målsättningar

Vi förenklar din förvaltning

AddBrains koncept gör förvaltningstekniken enkel och användbar för den som vill få ut det bästa och det mesta av sina fastigheters potential. Vi är en proaktiv samarbetspartner som tillhandahåller en funktionell och kostnadseffektiv tjänst för att hantera både små och stora frågor: teknik, drift, energiförbrukning, inomhusmiljö eller annat som rör dina fastigheter.

Digitalisering och teknik erbjuder stora möjlig­heter att optimera drift och underhåll inom fastighetssektorn, men utvecklingen har gått fort och kan kännas svår att greppa. Vi hjälper dig välja rätt teknik, kartlägger dina osynliga kostnader och skapar en innehållsrik masterplan: strategin som ger störst effekt för din fastighets långsiktiga värde och avkastning.

Addbrain arbetar tillsammans med dig som kund och finns hela tiden tillgänglig som resurs och rådgivare – för att du ska kunna fokusera på ditt företags kärnverksamhet.

VÅRT KONCEPT

Tydliga strategier för din förvaltning

Rätt beslutsunderlag

Struktur i dokumentationen

Kontroll på alla myndighetskrav

En trygg budget

Tekniska råd – alltid tillgängliga

Visualisering i grafiska modeller

Hjärnorna bakom din masterplan

Vi erbjuder en skräddarsydd strategi för din förvaltning: en masterplan. Vårt koncept innehåller ett digitalt förvaltningsstöd och full tillgång till AddBrains samlade kunskaper och kompetenser.

Vi inleder varje nytt uppdrag med en status­inventering av fastighetsbeståndet med utgångspunkt i helhet och prioritering: en kartläggning av teknik, underhåll och drift, externa krav – och dina ambitioner. Våra certifierade medarbetare besöker dina fastigheter, vi genomför screening med drönare och kopplar in analysverktyg på de tekniska systemen.

Vår redaktion analyserar alla insamlade data och skapar utifrån dem en masterplan som kopplar greppet om din förvaltning och gör det möjligt att optimera varje fastighets potential. Du får full tillgång till all fastighetsinformation och en långsiktigt hållbar strategi för drift, underhåll och energiförsörjning. Vårt kostnadseffektiva koncept är verktyget som får dig att lyckas.

Mätning

Att mäta är att veta

UNDERHÅLL

Rätt nivå ökar värdet

INFORMATION

Skapa ordning och reda

Energi

Håll koll på förbrukningen

DRIFT

Så här fungerar det bäst

Budget

Vi sätter en hållbar budget

Vi strävar mot dina mål

AddBrain är en långsiktig partner som hjälper dig fatta rätt beslut, genomföra rätt åtgärder och öka lönsamheten. Vi leder och stöttar dig i det proaktiva arbetet med de tekniska aspekterna av fastighetsförvaltning.

Vi möter varje kund utifrån sina förutsättningar och lägger stort fokus på att effektivisera och automatisera alla processer. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda ännu mer nytta, våra kunder förtjänar det bästa.

VI OPTIMERAR

strategier för hållbar förvaltning

Digitala tvillingar visar vägen

Våra kunder har tillgång till alla sina fastighetsdata visualiserade i digitala tvillingar: grafiska modeller som hela tiden ger en levande och aktuell bild i 2D- eller 3D-format. Samtidigt sammanställs fastigheternas och de tekniska installationernas hälsotillstånd via screening. Insamlade data bearbetas och beräknas för att resultera i en skräddarsydd masterplan för varje fastighet.

Vår masterplan är en sammansatt strategi baserad på energi-, underhåll- och driftkostnader. Den innehåller fastighetsägarens riktvärde för sitt bestånd, fastigheternas individuella mål samt de teoretiska energimålen. Du kan få tillgång till din masterplan på olika sätt, exempelvis genom en smart portal eller ett mobilgränssnitt.

Presentation av Masterplan kan ske via månadsrapport och mobilgränssnitt eller via en smart portal.

Vad händer när du anlitar oss?

Vi går igenom fem steg för att fastslå hur vårt gemensamma arbete ska gå till. Från ett initialt möte där vi diskuterar era behov till slutsteget som är ett dokument med vilka strategiska åtgärder som kommer optimera era fastigheters förvaltning hållbart.

1. Möte

Vi träffas och diskuterar era behov och er situation

2. Datainsamling

Vi samlar information om er fastighet och skapar en digital tvilling

3. Masterplan

Datan bearbetas, beräknas och analyseras. Utifrån den skapar vi en strategi för just er fastighet.

4. Strategiska åtgärder

Vi hjälper er ta nästa steg och berättar i vilken ordning ni ska gå vidare med era åtgärder. Tydliga åtgärder, budget och effekter.

5. Vi tar ansvar

Vi tar ansvar hela vägen.

AddBrain hjälper dig fatta rätt beslut, genomföra rätt åtgärder och öka lönsamheten

Varför AddBrain?

ÖKA DIN LÖNSAMHET

Vi avlastar dig så att du kan fokusera på att driva ditt företag.

EN KONTAKT – FLERA KOMPETENSER

Vi har både bredd och spets som kan vara svår att skapa i egen regi.

HELHETSANSVAR

I vårt helhetsansvar ingår både utveckling och uppföljning av tjänsten. Vi tar fullt ut ansvar för det vi kommer överens om, såväl avgränsade uppdrag som långsiktiga åtaganden.

BEHOVSSTYRNING

Vi anpassar vår tjänst efter ditt behov, kanske behöver du oss mer vissa perioder under året. Vi förstår dina utmaningar och utvecklas tillsammans med dig.

UPPDATERA DIN KUNSKAP

Vi ser till att du får den kompetenshöjning du efterfrågar – vi är alltid välinformerade om branschen och de senaste reglerna och bjuder generöst på våra kunskaper.

LIGG STEGET FÖRE

När vi lär känna varandra och jobbar mot samma slutmål kan vi löpande ge kloka råd och hantera utmaningarna innan de uppstår.

Lars Nilsson

Affärs- och produktutvecklare

Varför AddBrain?

ÖKA DIN LÖNSAMHET

Vi avlastar dig så att du kan fokusera på att driva ditt företag.

EN KONTAKT – FLERA KOMPETENSER

Vi har både bredd och spets som kan vara svår att skapa i egen regi.

HELHETSANSVAR

I vårt helhetsansvar ingår både utveckling och uppföljning av tjänsten. Vi tar fullt ut ansvar för det vi kommer överens om, såväl avgränsade uppdrag som långsiktiga åtaganden.

BEHOVSSTYRNING

Vi anpassar vår tjänst efter ditt behov, kanske behöver du oss mer vissa perioder under året. Vi förstår dina utmaningar och utvecklas tillsammans med dig.

UPPDATERA DIN KUNSKAP

Vi ser till att du får den kompetenshöjning du efterfrågar – vi är alltid välinformerade om branschen och de senaste reglerna och bjuder generöst på våra kunskaper.

LIGG STEGET FÖRE

När vi lär känna varandra och jobbar mot samma slutmål kan vi löpande ge kloka råd och hantera utmaningarna innan de uppstår.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN