Välkommen till AddBrain!

VI ADDERAR OMTANKE OCH STRATEGI TILL DIN FASTIGHET

Teknisk status

Håll dina fastigheter uppdaterade

Driftstatus

Sätt basnivåer och sikta högre

KRAVSTÄLLNING

Öka prestandan och få nöjda hyresgäster

DINA AMBITIONER

Vi jobbar utifrån dina målsättningar

Teknisk status

Håll dina fastigheter uppdaterade

Driftstatus

Sätt basnivåer och sikta högre

KRAVSTÄLLNING

Öka prestandan och få nöjda hyresgäster

DINA AMBITIONER

Vi jobbar utifrån dina målsättningar

Vi förenklar din förvaltning

ADDBRAIN GÖR FÖRVALTNINGSTEKNIKEN ENKEL OCH ANVÄNDBAR för den som vill  få ut det bästa och det mesta av sina  fastigheters potential. 

Vi är en proaktiv samarbetspartner som hanterar både små och stora frågor: teknik, drift, energiförbrukning, inomhusmiljö eller annat som rör dina fastigheter. 

AddBrain arbetar tillsammans med dig och  finns hela tiden tillgänglig som intern/extern  resurs och rådgivande partner – allt för att  du ska kunna fokusera på ditt företags  kärnverksamhet.

Vårt namn är vårt löfte.
Detta gör vi:

• Vi hjälper dig fatta rätt beslut, genomföra rätt åtgärder och öka lönsamheten

• Vi hjälper dig genom att agera som din intern/externa driftledningspartner

• Vi effektiviserar och optimerar fastigheters Drift och Underhåll

• Vi hjälper både energileverantörer och fastighetsägare att optimera driftsäkra energilösningar för fastigheter

• Vi är en samarbetspartner som tillhandahåller skräddarsydda driftlösningar. 

• Utvecklar fastighetsfunktioner

• Styr, motiverar, supportar och säkerställer driftorganisation

• Tryggar din fastighet, du kan fokusera på din verksamhet

Proaktiv förvaltning med andra ord…

Hjärnorna bakom din masterplan

Vi erbjuder en skräddarsydd strategi för din förvaltning: en masterplan. Vårt koncept innehåller ett digitalt förvaltningsstöd och full tillgång till AddBrains samlade kunskaper och kompetenser.

Vi inleder varje nytt uppdrag med en status­inventering av fastighetsbeståndet med utgångspunkt i helhet och prioritering: en kartläggning av teknik, underhåll och drift, externa krav – och dina ambitioner. Våra certifierade medarbetare besöker dina fastigheter, vi genomför screening med drönare och kopplar in analysverktyg på de tekniska systemen.

Vår redaktion analyserar alla insamlade data och skapar utifrån dem en masterplan som kopplar greppet om din förvaltning och gör det möjligt att optimera varje fastighets potential. Du får full tillgång till all fastighetsinformation och en långsiktigt hållbar strategi för drift, underhåll och energiförsörjning. Vårt kostnadseffektiva koncept är verktyget som får dig att lyckas.

Mätning

Att mäta är att veta

UNDERHÅLL

Rätt nivå ökar värdet

INFORMATION

Skapa ordning och reda

Energi

Håll koll på förbrukningen

DRIFT

Så här fungerar det bäst

Budget

Vi sätter en hållbar budget

Dina affärsmål är våra uppdragsmål. Vi har samma målsättning som du.

AddBrain är en långsiktig partner som hjälper dig fatta rätt beslut, genomföra rätt åtgärder och öka lönsamheten. Vi leder och stöttar dig i det proaktiva arbetet med de tekniska aspekterna av fastighetsförvaltning.

Vi möter varje kund utifrån sina förutsättningar och lägger stort fokus på att effektivisera och automatisera alla processer. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda ännu mer nytta, våra kunder förtjänar det bästa.

VI OPTIMERAR

strategier för hållbar förvaltning

Digitala tvillingar visar vägen

Våra kunder har tillgång till alla sina fastighetsdata visualiserade i digitala tvillingar: grafiska modeller som hela tiden ger en levande och aktuell bild i 2D- eller 3D-format. Samtidigt sammanställs fastigheternas och de tekniska installationernas hälsotillstånd via screening. Insamlade data bearbetas och beräknas för att resultera i en skräddarsydd masterplan för varje fastighet.

Vår masterplan är en sammansatt strategi baserad på energi-, underhåll- och driftkostnader. Den innehåller fastighetsägarens riktvärde för sitt bestånd, fastigheternas individuella mål samt de teoretiska energimålen. Du kan få tillgång till din masterplan på olika sätt, exempelvis genom en smart portal eller ett mobilgränssnitt.

Presentation av Masterplan kan ske via månadsrapport och mobilgränssnitt eller via en smart portal.

Teknisk driftfunktion

 

Vi hjälper dig i rollen som din tekniska driftfunktion (eller driftavdelning/chef om det inte redan finns), det innebär att vi arbetar nära din verksamhet och blir en partner i det dagliga arbetet för att nå effektiva och hållbara lösningar som utvecklar kundens verksamhet och därmed gör denna mer effektiv och framtidssäker.

En mellanhand mellan dig som VD/fastighetsägare och din fastighetstekniker, utan att du behöver bygga upp och anställa en avdelning med alla kompetenser som behövs för framtidens fastighetsutveckling. 

Varför AddBrain?

ÖKA DIN LÖNSAMHET

Vi avlastar dig så att du kan fokusera på att driva ditt företag.

EN KONTAKT – FLERA KOMPETENSER

Vi har både bredd och spets som kan vara svår att skapa i egen regi.

HELHETSANSVAR

I vårt helhetsansvar ingår både utveckling och uppföljning av tjänsten. Vi tar fullt ut ansvar för det vi kommer överens om, såväl avgränsade uppdrag som långsiktiga åtaganden.

BEHOVSSTYRNING

Vi anpassar vår tjänst efter ditt behov, kanske behöver du oss mer vissa perioder under året. Vi förstår dina utmaningar och utvecklas tillsammans med dig.

UPPDATERA DIN KUNSKAP

Vi ser till att du får den kompetenshöjning du efterfrågar – vi är alltid välinformerade om branschen och de senaste reglerna och bjuder generöst på våra kunskaper.

LIGG STEGET FÖRE

När vi lär känna varandra och jobbar mot samma slutmål kan vi löpande ge kloka råd och hantera utmaningarna innan de uppstår.

 ”Genom att använda ett agilt och strukturerat arbetssätt, med hög kompetens och digitala verktyg blir vi mycket kostnadseffektiva.”

Lars Nilsson, Affärs- och produktutvecklare

Varför samarbeta med oss?

Ökar din lönsamhet
Vi avlastar dig så att du kan förvalta din fastighet och fokusera på rätt saker

En kontaktyta
En kontaktyta som förstår dina utmaningar och som utvecklas ihop med dig

Helhetslösning
Vi tar ett ansvar för det vi kommer överens om, dvs vi inte bara utför utan vaknar för din skull

Steget före
När vi lär känna varandra och jobbar mot samma slutmål kommer vi både kunna ge bra råd och hantera  utmaningarna innan dom uppstår

Behovsstyrt
I ett helhetsansvar ingår utveckling av tjänsten och uppföljning. Kanske behöver du olika hjälp olika tider?

Uppdaterad kunskap
Vi kan de senaste reglerna och kan också ge dig en extra dimension på branschnytt och det som är på  gång. Vi ser också till att du själv får den kompetenshöjning du behöver.

Samlad kompetens
Vi kan erbjuda en bredd- och spetskompetens som kanske är svår att skapa och hantera i egen regi.

Kontakta oss

 

Lars Nilsson

lars.nilsson@addbrain.se 

010-177 00 01

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN