CONNECT, DIGITAL UPPKOPPLING

Med din Värme-, Kyla- eller Ventilationsanläggning styrsystem (hjärna) uppkopplad till internet får du som fastighetsägare kontroll över fastighetens aktuella driftstatus, eventuella larm, tillgång till loggar och sparade värde och möjlighet att justera och trimma inställningar.

– Du kan enkelt via dator eller mobil se aktuell status och göra justeringar direkt utan att behöva besöka fastigheten.
– Du kan med hjälp av loggar följa hur anläggningen beter sig beroende på omgivande faktorer vilket underlättar vid optimering av energianvändningen.
– Du får larm från anläggningen när något är fel.
– Systemet övervakar 24/7 vilket gör att du alltid har tillgång till information och möjlighet att påverka anläggningen.

Varför

– Hur ser det ut med driftsäkerheten i anläggningen?
– Är inställningarna anpassade för just denna fastighet?
– Teknikutvecklingen är snabb, hur är anläggningens status? Finns det reservdelar?
– Har man kontroll på hur det ska fungera?
– Vem tittar till, justerar och utvärderar?
– Hur följer du driften och optimerar funktion och säkerhet?

Så här går det till

– Det kan vara så att du redan har ett styrsystem (intelligent hjärna) i din anläggning som är möjlig att koppla upp till internet. Om det är fördelaktigt för dig utgår vi från denna.
– Om inte behöver man byta ut befintlig styrning till en ny enhet med digital uppkoppling som kan kommunicera via internet. Det behövs ett internetabonnemang till för den digitala uppkopplingen. Det kan man lösa via sin befintliga internetleverantör eller via mobilt internet.
– Därefter utbildar vi dig i hur du använder systemet, alternativt använder du dig av vårt TryggDrift avtal.

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Vi ser till att Din anläggning blir uppkopplad till internet. Befintlig eller ny. Vi är fabrikatsoberoende.
– Detta får du via internetanslutningen:
LARMHANTERING, DISTANSOPTIMERING, DRIFTSÄKERHET, LOGGAR
– Fri support till driftpersonal.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN