DRIFTKALIBRERING

Med AddBrains Driftkalibrering får du som fastighetsägare hjälp med att återställa och effektivisera driften genom att snabbt och kostnadseffektivt kalibrera fastighetens olika tekniska system.

Syftet med AddBrain Driftkalibrering är att kontrollera, mäta, analysera och justera, därefter återkoppla med en status och vägledningsrapport med eventuella framtida åtgärdsförslag i syfte att effektivisera fastighetens drift samt öka driftnetto.

Varför

  • Har inställningarna drivit iväg pga. genomförande av olika åtgärder, exempelvis, byte av cirkulationspump, värmeväxlare eller styrsystem?
  • Har det skett systemförändringar som fler eller färre värmekällor?
  • För att sänka energianvändningen, minska miljöpåverkan samt förbättra inomhusklimatet.
  • För att säkerställa rätt funktioner för fastighetens olika tekniska system, enskilt och integrerat.
  • För att öka driftsäkerheten både för boende, brukare och verksamhet.
  • För att ha vetskap och insikt i status på drift och det aktuella utvecklingsbehovet.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

·  Vid besöket på plats utförs statuskontroll på fastighetens olika tekniska system.

·  Analysverktyget kopplas in på fastighetens tekniska utrustning.

·  Vi mäter och samlar in driftsdata inför analys.

·  Vi övervakar fastighetens tekniska system under vårt uppdrag för att se till att det fungerar säkert och effektivt.

·  Efter analys kommer fastigheters tekniska system justeras för att säkerställa optimal drift.

·  Informerar/utbildar personal på plats.

·  Du får ett direktnummer till vår supportansvarige som finns tillgänglig måndag-fredag 08.00–16.00.

·  2 ggr under året kontaktar vi driftansvarig för genomgång av supportfrågor.

 

Addera omtanke och strategi till din fastighet idag, vi erbjuder dessutom många fler tjänster.

ALLT DETTA FÅR DU: 

Vi utför statuskontroll på fastighetens tekniska system.

Datainsamling och analys i kombination med justeringar.

Väl underbyggda och tydliga förslag på förbättringar.

Säkrare och effektivare drift.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN