ENERGIKARTLÄGGNING

Med vår Energikartläggning får du som fastighetsägare hjälp med att skapa ett bra beslutsunderlag för hur ditt företag ska gå vidare med att genomföra åtgärder som effektiviserar Er energianvändning.

Syftet med vår Energikartläggning är att undersöka och analysera anläggningen/fastigheten/byggnaden med målet att skapa ett beslutsunderlag med kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder som sedan kan kombineras till åtgärdspaket. En lönsamhetsanalys av åtgärderna kommer att göras och de kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras.

Vår Energikartläggning är baserad på Energimyndighetens och Energieffektiviseringsföretagens (EEF) rekommendationer och riktlinjer.

Varför

– För att sänka Era energikostnader.
– För att minska klimatpåverkan och stärka Er miljöprofil.
– För att stärka konkurrenskraften.
– För att stärka Ert varumärke.
– För att få en helhetssyn som underlättar för svåra investeringsbeslut.

Så här går det till

– Vi inleder med statusinventering och insamling av bakgrundsmaterial.
– Vi går igenom energistatistiken för alla era energislag.
– Vi fördelar energianvändningen i kategorier.
– Vi räknar på åtgärder som är lönsamma.
– Vi överlämnar skriftlig vägledningsrapport som innehåller både en övergripande och detaljerad beskrivning av energianvändningen.
– Vi genomför en genomgång av sammanställt underlag.
– Kartläggningen kan vid önskemål inrapporteras till Energimyndigheten eller andra instanser.

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Vi utför statusinventering på ditt fastighetsbestånd.
– Vi återkopplar med vägledningsrapport och strategier.
– Vid behov rapporterar vi till Energimyndigheten.
– Avlastning och kompetens på dina energifrågor.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN