INSPECT VÄRME

Med Inspect Värme får du som fastighetsägare kontroll på din värmeanläggning. Vi testar hur effektivt och driftsäkert värmesystemet är.

Syftet med Inspect Värme är att kontrollera, analysera och justera, därefter återkopplar vi med en status- och vägledningsrapport med eventuella åtgärdsförslag i syfte att minska drift- och energikostnad.

– Under besöket utbildar vi personal på plats.
– Felsökning vid behov.
– Justering av direkt felaktiga inställningar.
– Fri distanssupport till driftpersonal under 1 år ingår.

Varför

– Hur energieffektivt är värmeanläggningen?
– Är anläggningen inställt och anpassat för den specifika fastigheten?
– Hur ser det ut med driftsäkerheten i värmeanläggningen?
– Teknikutvecklingen är snabb, hur är anläggningens status? finns det reservdelar?
– Har man kontroll på hur det ska fungera?
– Vem tittar till, justerar och utvärderar?

Så här går det till

– Vid besöket på plats testar vi så att det finns rätt funktioner.
– Kontrollerar inställningar.
– Informerar/utbildar personal på plats.
– Du får ett direktnummer till vår supportansvarige som finns tillgänglig måndag-fredag 08.00–16.00.
– 2 ggr under året kontaktar vi driftansvarig för genomgång av supportfrågor.

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Vi utför status- och prestandakontroll på din uppvärmningsanläggning.
– Vi återkopplar med vägledningsrapport som innehåller:
ENERGIEFFEKTIVITET, FUNKTIONSSTATUS, DRIFTSÄKERHET, UTVECKLINGSBEHOV, STATUS PÅ ANSVAR, MILJÖPARAMETRAR
– Fri support till driftpersonal.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN