INSPECT VENTILATION

Med Inspect Ventilation får du som fastighetsägare kontroll på dina ventilationsanläggningar. Vi testar hur effektiva och driftsäkra ventilationssystemen är.

Syftet med Inspect Ventilation är att kontrollera, analysera och justera, därefter återkopplar vi med en status och vägledningsrapport med eventuella åtgärdsförslag i syfte att säkerställa gott inomhusklimat samt minskade
drift- och energikostnader.

– Under besöket utbildar vi personal på plats.
– Felsökning vid behov.
– Justering av direkt felaktiga inställningar.
– Fri distanssupport till driftpersonal under 1 år ingår.

Varför

– Vi vistas 90% av vår tid i ventilerad miljö.
– Säkerställa luftkvalité från ventilationsaggregatet.
– Hur energieffektivt är ventilationsaggregatet?
– Är systemet inställt och anpassat för den specifika fastigheten?
– Hur ser det ut med driftsäkerheten i anläggningen?
– Teknikutvecklingen är snabb, hur är anläggningens status? finns det reservdelar?
– Har man kontroll på hur det ska fungera?
– Vem tittar till, justerar och utvärderar?

Så här går det till

– Vid besöket på plats testar vi så att det finns rätt funktioner.
– Kontrollerar inställningar.
– Informerar/utbildar personal på plats.
– Du får ett direktnummer till vår supportansvarige som finns tillgänglig måndag-fredag 08.00–16.00.
– 2 ggr under året kontaktar vi driftansvarig för genomgång av supportfrågor.

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Vi utför status- och prestandakontroll på din ventilationsanläggning.
– Vi återkopplar med vägledningsrapport som innehåller:
EFFEKTIVITET, LUFTKVALITET, FUNKTIONSSTATUS, DRIFTSÄKERHET, UTVECKLINGSBEHOV, STATUS PÅ ANSVAR, MILJÖPARAMETRAR
– Fri support till driftpersonal.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN