MILJÖCERTIFIERING

Med vår Miljöcertifiering får du som fastighetsägare hjälp med att bedöma dina byggnader utifrån miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad i Drift eller Green Building. Vill du sen gå vidare med en certifiering hjälper vi till med det också!

Syftet med AddBrain Miljöcertifiering är att undersöka, analysera och bedöma hur miljömässigt hållbara dina byggnader är, därefter återkopplar vi med en status och vägledningsrapport med eventuella strategier i syfte att effektivisera och miljöcertifiera dina byggnader samt att skapa miljö- och klimatnytta.

Varför

– Din hyresgästdialog underlättas av kontroll på inneklimat med rätt temperatur och ventilation, radonhalter, dagsljus, legionella, fukt och säkra material.
– Värdet på dina fastigheter höjs och det blir lättare att attrahera hyresgäster genom den kvalitetsstämpel en miljöcertifiering innebär.
– Förstärker ditt varumärke genom att visa att organisationen tar sitt miljöansvar.
– Koll på Myndighetskrav och Ett tydligt intyg på era byggnaders prestanda.

Så här går det till

– Byggnaden undersöks och bedöms.
– Vi återkopplar med status och vägledningsrapport med ett beslutsunderlag.
– Vi agerar projektledare under hela certifieringsprocessen
(d.v.s. registrering av projektet, ansökning, verifiering och uppföljning av certifieringen).
– Vi genomför återrapporteringen.

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Vi utför statusbedömning på ditt Fastighetsbestånd.
– Vi återkopplar med vägledningsrapport och strategier.
– Vi agerar projektledare under hela certifieringsprocessen.
– Vi följer upp och genomför återrapporteringen.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN