SYSTEMRÅDGIVNING

Med vår system- och funktionsgenomgång får du dokumenterat nuläge för fastighetens tekniska system. I rapporten får du förslag och rekommendationer på utvecklingspotential och förbättringar. Detta kan hjälpa dig som fastighetsägare att prioritera och ta beslut om åtgärder i fastigheten.

Varför

-Hur effektiv är den installerade tekniken?
– Hur ser det ut med driftsäkerheten i anläggningen?
– Teknikutvecklingen är snabb, hur är anläggningens status? finns det reservdelar?
– Har man kontroll på hur det ska fungera?
– Vem tittar till, justerar och utvärderar?

Så här går det till

– Kontroll av status på de tekniska systemen.
– Finns det rätt funktioner?
– Kontrollerar inställningar.
– Vilken utvecklingspotential finns det?

I vårt underlag ingår status på hur nuläget är, vägledning med övergripande förslag på hur man bäst utvecklar sina fastigheter, förslag på hållbar systemuppbyggnad och tips på smarta funktioner man kan komplettera med.

Återkoppling kan utöver den skriftliga rapporten kompletteras med en gemensam genomgång. Återkopplingen försöker vi gruppera i följande fokusområden:

ENERGIEFFEKTIVITET
FUNKTIONSSTATUS
DRIFTSÄKERHET
UTVECKLINGSBEHOV

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Besiktning.
– Funktionsöversikt.
– Dokumentationskontroll.
– Aktuell status och vägledning.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN