TEKNISK INVESTERINGSRAPPORT

Med vår Teknisk Investeringsrapport får du ett instrument för aktuella projekt i din fastighet, hjälp med vägval i de fall man vill jämföra nyttan och konsekvenser mellan olika typer av konstruktioner och installationer.

Investeringsrapporten ger en preciserad projektinformation vad avser kostnadsbetydande systemdelar, exempelvis typ av system, produkt och arbetskostnad tillsammans med kalkylränta, energi- och driftkostnad samt miljöpara- metrar. Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt.

Varför

– Förbättra fastighetens driftnetto.
– Minska drift- och underhållsbehovet.
– Få svar på hur det ser ut med befintliga driftsäkerheten för fastigheten.
– Teknikutvecklingen är snabb, men hur är anläggningens status? Finns det reservdelar att få tag i?
– Få svar på om det är bra läge att investera nu, baserad på ränta och energiprisutvecklingen.

Så här går det till

– Vi tar fram uppgifter på besparingspotential.
– Vid besöket på plats tittar vi på lämpliga förbättringar.
– Vi tar in pris från entreprenörer.
– Vi tar fram ett underlag på en sammansatt miljö- och kostnadsbedömning.
– Vid behov, gemensam redovisning av förslag med miljö och ekonomiska förutsättningar.

ALLT DETTA FÅR DU: 

En investeringsrapport som innehåller:
– Investeringskostnad
– Kalkylränta
– Energibesparing
– Kostnadsbesparing
– Förbättrade miljöparametrar

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN