TEKNISK HELPDESK, LEDNING

Med AddBrains Teknisk Helpdesk får du som fastighetsägare tillgång till en kostnadseffektiv rådgivning och experthjälp på frågor som berör energianvändning, inomhusklimat, tekniska system, drift, underhåll, ansvar och miljö. Vi tillhandahåller effektiv och utbildande helpdesk som hjälper Er att ta rätt beslut.

Syftet med Teknisk Helpdesk är att få rådgivning och input på hur man bäst effektiviserar energianvändning, säkerställer hållbart inneklimat, optimerar drift- och underhållskostnader, följer lagar/riktlinjer, genomför miljöcertifieringar och har nöjda brukare. Ni betalar bara för den tiden ni använder.

Varför

• Totala behovet av energieffektivisering i fastigheter fortsätter.
• Behovet av att minimera effektuttag och effekttoppar ökar.
• Intresset för miljöfrågor ökar hos brukare och användare.
• Förbättrat inomhusklimat efterfrågas mer och mer pga. extremare väder, hälsa och allergier.
• Fastigheterna blir mer tekniktäta och kräver högre grad av samverkan mellan olika system.
• Solceller, elbilsladdstolpar, batterilager och mätningar ökar i fastigheterna.
• Delar i fastigheter får nya användningsområde typ. mobiltetsrum, leveranshubbar, coworking, återbruksrum m.m. Tekniken behöver anpassas för dessa funktioner.

Så här går det till

• Ni tecknar ett Driftpartneravtal med AddBrain.
• Vi startar upp och bjuder in till helpdeskplattform.
• Ni får direktkontakt med vårt supportteam och er personlige rådgivare.
• Vi finns tillgängliga måndag-fredag 08.00–16.00.

 

Addera omtanke och strategi till din fastighet idag, vi erbjuder dessutom många fler tjänster.

ALLT DETTA FÅR DU: 

Personlig rådgivare

Tillgång till supportteam

Utredningar

Förslag

Tips & Tricks

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN