TRYGGDRIFT AVTAL

Med TryggDrift avtal kan du lugnt luta dig tillbaka och förlita dig på att vi vårdar din anläggning på ett effektivt sätt. Vi går systematiskt och regelbundet igenom anläggningens driftstatus via internetuppkopplingen för att säkerställa att systemet går optimalt.
Vi tar emot larm och hanterar dem enligt vår överenskommelse.

Med TryggDrift avtal erbjuder vi ett skalbart samarbetsavtal med Trygghet som ledord. Basen i alla avtal är larm- hantering och optimering av systeminställningar (värme/kyla/ventilation). Enkelt att komplettera med Inspect kontroll av system, Utbildning och Assistansservice, dvs. avhjälpa uppkomna fel.

– Förutsättningen för ett TryggDrift avtal är att fastighetens styrsystem DUC/PLC är uppkopplad till internet. Saknas detta hjälper vi till med att installera enhet för digital uppkoppling.
– Avtalet är skalbart och kan fyllas med tjänster och funktioner efter önskat behov. (Se exempel på moduler nedan).
– Vi tar emot och hanterar larm från anläggningen när något är fel.
– Vi tar fram en handlingsplan för återkommande larm.
– Kurvor och driftparametrar kontrolleras och justeras.
– Backuptagning på DUC-program och inställningar 1ggr/år.
– Jämnare och stabilare inomhusklimat med bästa möjliga energiprestanda.

SMALL (S)

– Personlig teknisk förvaltare
– Larmhantering
– Optimering via digital uppkoppling
– Distanssupport
– Uppföljningsmöte 1ggr/år
– *) Tillval

MEDIUM (M)

– Personlig teknisk förvaltare
– Larmhantering
– Optimering via digital uppkoppling
– Distanssupport
– Uppföljningsmöte 1ggr/år
– Inspect kontroll
– Utbildning
– *) Tillval

LARGE (L)

– Personlig teknisk förvaltare
– Larmhantering
– Optimering via digital uppkoppling
– Distanssupport
– Uppföljningsmöte 1ggr/år
– Inspect kontroll
– Utbildning
– Assistansservice
– *) Tillval

*Tillval: Modem + kommunikation

ALLT DETTA FÅR DU: 

– TryggDrift av din fastighet så du kan fokusera på din kärnverksamhet.
– Ingår i alla avtal: DRIFTÖVERVAKNING, LARMHANTERING, DISTANSOPTIMERING
– Extra i M och L: INSPECT VALBART, UTBILDNING
– Extra i L: ASSISTANSSERVICE
– Fri support till driftpersonal.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN