UTBILDNING

Med vår Utbildning får du som fastighetsägare hjälp med att säkerställa att driftpersonal och driftpartner är uppdaterade och har rätt förutsättningar för att effektivisera fastighetens drift, öka driftnettot samt skapa och upprätthålla en trygg drift.

I en fastighet finns mängder av tekniska installationer och system som skapar rätt inomhusklimat med rätt temperaturer, frisk och ren luft, varmvattnet har stabil och hälsosam temperatur. När dessa system kan hanteras och fungera optimalt tillsammans brukar också hyresgäster och ekonomiansvariga vara nöjda.

Mål med utbildning

Uppdatera driftpersonal och driftpartner med ökad kunskap om hur Energi- och Klimatinstallationerna skall sam- verka och fungera för att åstadkomma en låg energiförbrukning, ett bra inneklimat och en trygg och proaktiv drift.

Så här går det till

– Vi bjuder in till 2 eller 4 timmars utbildning inom olika områden.
– Vi har utbildningsmaterial och utbildningspersonal.
– Vi tillhandahåller lokal och förtäring, utbildningen kan vid önskemål vara digital eller hos er.
– Efter utbildning får kursdeltagaren personligt intyg.
– Efter utbildning har man möjlighet att använda vår helpdeskfunktion i sitt praktiska arbete.
– Vi återkopplar till driftpersonal /driftpartner efter utbildning för att säkerställa nyttan och utfallet.

Dessa utbildningar finns

– Uppbyggnad av Energi- och Klimatsystem för fastigheten.
– Drift och skötsel av Värmecentral.
– Drift och skötsel av Ventilationssystem.
– Optimering ”energitrimning” av Värme- och Ventilationssystem.
– Styr-, Regler- och Övervakningsutbildning.
– Systemintegration.
– IMD, Individuell Mätning och Debitering.
– Teknikutbildning ”light” för BRF-styrelser.

ALLT DETTA FÅR DU: 

– Insikt om hur tekniska system fungerar.
– Tips och råd för hur man kan spara energi.
– Kunskap om bra inneklimat.
– Säkrare och effektivare drift.

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN